دریافت فایل پروژه کامل اتوکد آپارتمان مسکونی 3 طبقه دارای نما و برش کامل قابل ویرایش

دریافت فایل فایل اتوکد برش آپارتمان مسکونی 3 طبقه با کد ارتفاعی کامل رد شده از پله قابل ویرایش

دریافت فایل پروژه کامل اتوکد آپارتمان مسکونی 4 طبقه دارای نما و برش کامل قابل ویرایش

دریافت فایل فایل اتوکد پلان معماری طبقه زیر زمین مجتمع مسکونی 10 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش

دریافت فایل فایل اتوکد نما مجتمع مسکونی 10 طبقه کامل قابل ویرایش

دریافت فایل فایل اتوکد پلان معماری طبقات چهارم تا نهم مجتمع مسکونی 10 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش

دریافت فایل فایل اتوکد پلان بام مجتمع مسکونی 10 طبقه کامل قابل ویرایش

دریافت فایل فایل اتوکد پلان معماری طبقه اول و دوم و سوم مجتمع مسکونی 10 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش

دریافت فایل فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف مجتمع مسکونی 10 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش

دریافت فایل فایل اتوکد نما ورودی مجتمع مسکونی 10 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش

فایل اتوکد برش مجتمع مسکونی 10 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش

فایل اتوکد پلان معماری طبقه همکف منزل مسکونی 3 طبقه کامل قابل ویرایش

فایل اتوکد برش منزل مسکونی 3 طبقه با مبلمان و کد ارتفاعی کامل رد شده از پله قابل ویرایش

فایل اتوکد برش منزل مسکونی 3 طبقه با مبلمان و کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش

فایل اتوکد پلان معماری طبقه دوم منزل مسکونی 3 طبقه کامل قابل ویرایش

پروژه کامل اتوکد مجتمع مسکونی 10 طبقه دارای نما و برش کامل قابل ویرایش

پایان نامه فاز اول هدفمندی یارانه ها و بررسی عملکرد آن در صنعت سیمان

پروپوزال اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش افسردگی و دلزدگی زناشویی

پروپوزال بررسی رابطه بین اهرم های مالی و سود خالص و بازده سهام شرکت های بورس

ترجمه مقاله کنترل تولید اتوماتیک چهار-ناحیه ای مبنی بر محاسبه تکاملی در محیط تجدید ساختار شده

ترجمه مفاله روش مبنی بر منطق فازی برای کنترل سرعت موتور DC

ترجمه مقاله برنامه ریزی گسترش تولید در بازار برق pool بنیان، با استفاده از تیوری گیم و الگوریتم ژنتیک

ترجمه مقاله تاثیر اندازه حفره در قفل شدگی تزریق نوری در لیزرهای حلقه ای نیمه هادی

برنامه نویسی با نرم افزار MATLAB

آموزش تصویری PCB با استفاده از نرم افزار Altium